VIDEO

Tungsten Network

Compliance never stands still

Navigating the global tax compliance landscape can be a minefield when you’re doing business across borders. Every country has its own set of rules and regulations that your company must adhere to, and violating these rules, intentionally or not, can result in significant penalties.

Tungsten Network is bekend met de internationale wetgeving en helpt u met het maken van juridisch correcte, grensoverschrijdende inkooporders en facturen. Zoek hieronder voor de meest recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaal recht over de hele wereld.

Ruud van Hilten, Tungsten Network’s SVP Business Development and Country Compliance and PwC’s Ellen Cortvriend discuss the importance of tax and business rules compliance in the invoicing process, and what the cost of non-compliance could be

Meld u aan om onze maandelijkse Insights-nieuwsbrief te ontvangen

Brancherapporten en updates, afgeleverd