Nalevingsupdates

Overzicht
Navigeren door het mijnenveld van factuurregels
Elk land heeft zijn eigen set regels en wetgevingen waar uw bedrijf zich aan moet houden. Het overtreden van deze regels, al dan niet bewust, kan leiden tot aanzienlijke straffen.
Tungsten Network is bekend met de internationale wetgeving en helpt u met het maken van juridisch correcte, grensoverschrijdende inkooporders en facturen. Zoek hieronder voor de meest recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaal recht over de hele wereld.

De meest recente updates van over de hele wereld

world Griekenland
calendar 05/01/2021

MyData Griekenland: opnieuw vertraagd

Het Griekse mandaat voor e-facturering en e-books, dat op 1 januari 2020 had moeten ingaan, is opnieuw vertraagd. Onder druk van de economische impact van COVID 19 en op verzoek van het bedrijfsleven heeft de Griekse AADE besloten om het verplichte gebruik van het platform MyData e-Invoicing en e-Books uit te stellen tot april 2021. Ook is het platform nog volop in ontwikkeling. We analyseren momenteel de impact van deze vertraging, aangezien bedrijven nog steeds vrijwillig transactiegegevens kunnen indienen bij het platform.

flag
world Duitsland
calendar 05/01/2021

BTW-tarieven Duitsland: tijdelijke BTW-verlagingen nu teruggedraaid

Als onderdeel van het economische stimuleringspakket verlaagde Duitsland de btw-tarieven in juli 2020 tot 16% voor het basistarief en 5% voor het verlaagde tarief. Deze belastingmaatregel eindigde zoals gepland op 31 december 2020.
Vanaf 1 januari 2021 gelden de “oude” BTW-tarieven (19% basistarief en 7% verlaagd tarief) zoals van vóór juli 2020. Wat dit betekent:
• Facturen voor goederen en diensten met een leveringstijdstip (belastingpunt) na 31 december 2020 moeten de oorspronkelijke btw-tarieven gebruiken (19% en 7%)
• Facturen voor goederen en diensten met een belastingpunt vóór 1 januari 2021 moeten nog steeds de tarieven van juli 2020 gebruiken: 16% en 5%

flag
world China
calendar 02/01/2021

Uitbreiding e-Fapiao-pilot speciale btw 

China's pilot voor e-facturering voor speciale btw-facturen groeit snel. De pilot was al live in 11 regio's en is nu uitgebreid naar nog eens 25 regio's. Het project loopt wat vertraging op, naar verwachting zal e-facturering in de loop van 2021 in het hele land beschikbaar zijn. (Het oorspronkelijke plan was om eind 2020 een volledige landelijke dekking te hebben).

Het initiatief voor e-facturering met speciaal btw-tarief heeft tot doel het bestaande Fapiao-proces te vervangen, dat volledig op papier is gebaseerd en waarbij belastingbetalers voorgenummerde overheidsfacturen moeten gebruiken en lokale belastingkantoren moeten bezoeken om dergelijke facturen te maken.

Bedrijven worden doorgaans geselecteerd en gecertificeerd voor de pilot. Gecertificeerde bedrijven gebruiken het 'publieke serviceplatform voor elektronische btw-facturering' van de staat met behulp van hun 'U Key' inlogterminal, een hardwarecomponent die wordt geleverd door lokale belastingkantoren. Op het publieke serviceplatform vragen belastingplichtigen goedkeuring voor het soort en aantal verkoopfacturen dat ze in een bepaalde periode zullen uitgeven. Het publieke platform wordt ook gebruikt voor de permanente opslag van facturen. Factuurcorrecties (creditnota's) kunnen ook worden uitgegeven via het serviceplatform (met speciale red-lined Fapiao's).

flag
world Verenigd Koninkrijk
calendar 23/12/2020

HMRC btw-validatiechecker

Aangezien de VIES btw-identificatiecontrole na de Brexit niet langer beschikbaar zal zijn in het VK, heeft HMRC zijn eigen btw-identificatiechecker geïntroduceerd. Volg deze link om toegang te krijgen tot de tool.

flag
world Roemenië
calendar 23/12/2020

Ook enthousiast?

De Roemeense minister van Financiën heeft aangekondigd dat de Roemeense regering voornemens is een e-facturatiesysteem in te voeren. Momenteel is er geen verdere informatie beschikbaar. We zullen de aankondigingen volgen en in de komende nalevingsupdates rapporteren over de verdere voortgang.

flag
world Polen
calendar 23/12/2020

Met het oog op de implementatie van e-facturering via het National System of e-invoices (KSeF)

Het Poolse ministerie van Financiën ('MoF') onderzoekt een wijziging van de btw-wet door de mogelijkheid in te voeren om, naast de huidige papieren en elektronische facturen, elektronische facturen uit te geven via KSeF - het nationale systeem voor e-facturen. Naast de zakelijke voordelen van e-facturering (zoals kostenbesparingen, betere transparantie en kortere betalingscycli), zullen er nog andere voordelen zijn voor de belastingbetaler, zoals een verkorting van de termijn voor btw-teruggave van 60 naar 45 dagen. De start van het project is gepland in het eerste kwartaal van 2021. Het lijkt er echter op dat dit systeem later in 2022 verplicht zal worden.

flag
world Frankrijk
calendar 18/12/2020

Nog steeds op schema voor verplichte e-facturering en btw-e-rapportage

Afgelopen 24 november presenteerde het Franse DGFiP haar rapport aan externe belanghebbenden, waarin de weg naar wijdverbreid gebruik en acceptatie van elektronische facturering in Frankrijk en de verplichting om btw vanaf 2023 elektronisch te rapporteren wordt beschreven.

Begin 2021 zal binnen het DGFiP een “Projectafdeling” worden opgericht. Deze afdeling leidt de volgende stappen. In samenwerking met de AIFE zullen verdere consultaties, georganiseerd in "Werkgroepen", met belanghebbenden plaatsvinden in 2021 om de vereisten, best practices en ondersteuningsstructuur verder te verduidelijken, in overeenstemming met de behoeften van bedrijven.

flag
world Koninkrijk van Saudi Arabië
calendar 18/12/2020

Verplichte elektronische facturering

Zoals vermeld in onze eerdere update, boekt het Koninkrijk Saoedi-Arabië snelle vooruitgang met de introductie van verplichte e-facturering. Het elektronische facturatiesysteem is bedoeld om transacties in de schaduweconomie te verminderen en commerciële verhulling tegen te gaan.

De Saudi General Authority of Zakat and Tax heeft op vrijdag 4 december 2020 de nieuwe regelgeving voor elektronische facturering goedgekeurd. De verordening elektronische facturering bevat zeven artikelen die het mechanisme regelen voor het opstellen en bewaren van elektronische facturen voor belastingbetalers. De richtlijn bepaalt ook de procedurele regels en tijdschema's, evenals nadere bepalingen, procedures en personen die daaraan onderworpen zijn. De verplichte uitgifte van elektronische facturen begint op 4 december 2021; gevolgd door verplichte factuurrapportage aan de overheid in juni 2022.

Raadpleeg voor meer informatie de Engelse versie van de richtlijnen voor e-facturatie en de veelgestelde vragen die onlangs zijn vrijgegeven door GAZT.

flag
world Portugal
calendar 05/12/2020

Uitstel van enkele documentcode ('ATCUD')

In decreet 195/202 kondigde de Portugese regering de eis aan dat bedrijven tegen januari 2021 één enkele documentcode (ACTUD) op facturen en andere voor belasting relevante documenten moeten opnemen. Dit is nu uitgesteld tot 2022.

Ministerieel besluit nr. 412 / 2020.XXI bepaalt echter dat de Portugese belastingdienst de steun voor belastingbetalers moet versterken om te voldoen aan de verplichting om vanaf 01-01-2021 een QR-code (Quick Response Code) op facturen op te nemen.

Volg de link hier voor de technische specificaties van de QR-code.

flag
world Italië
calendar 03/12/2020

Concept begrotingswet 2021 stimuleert wijzigingen in het mandaat voor e-facturering vanaf 2022

De (concept)begrotingswet 2021 zal wijzigingen introduceren in de Italiaanse vereisten op het gebied van e-facturering, die in principe vanaf 2022 van kracht zullen worden:

  • Verplichting om transacties met niet-ingezetenen (niet-btw-entiteiten) door te geven aan het Sistema di Interscambio (SdI). Dit betekent in feite dat de grensoverschrijdende rapportage (Esterometro) niet meer zal worden gebruikt.
  • De FATTURA XML zal nieuwe velden en aanvullende controles voor leveringen met intentieverklaring bevatten.
flag
world Noorwegen
calendar 29/10/2020

Noorwegen: verlenging verlaagd btw-tarief

Noorwegen heeft het verlaagde btw-tarief van 6% verlengd tot na 31 oktober. Er is nog geen nieuwe einddatum vastgesteld.

flag
world Spanje
calendar 21/10/2020

Spanje - Uitbreiding nood-nultarief

Op 20 april heeft de Spaanse regering een tijdelijk btw-nultarief ingevoerd voor aankopen en invoer van chirurgische maskers en sanitaire producten door openbare instanties, ziekenhuizen en andere non-profitorganisaties. Dit zou aflopen op 31 juli, maar is verlengd tot 31 oktober 2020, met terugwerkende kracht vanaf de datum waarop de oorspronkelijke aanpassing afliep.

flag
world Ierland
calendar 16/10/2020

Ierland: verlaging van het btw-tarief voor de horeca

Ierland verlaagt het btw-tarief voor de horeca (hotels, restaurants, bars, enz.) tijdelijk van 13,5% naar 9%. De wijziging is van kracht van 1 november 2020 tot 31 december 2021.

flag
world Polen
calendar 07/10/2020

Polen; op volle kracht vooruit met B2B-factuurgoedkeuring

Het Poolse ministerie van Financiën is van plan om uiterlijk in 2022 een B2B-mandaat voor het goedkeuren van btw-facturen uit te rollen (zoals het Italiaanse SdI-model), waarbij sommige bronnen een implementatie medio 2021 vermelden.

Lees meer.

flag
world Griekenland
calendar 07/10/2020

Griekenland vertraging mandaat factuurregistratie 1 oktober

De Griekse regering keerde op 1 oktober, de dag van het mandaat, op zijn schreden terug en verlengde de vrijwillige periode voor factuurregistratie tot 1 januari 2021, en verwees daarbij naar de economische impact van COVID en de bedrijfsgereedheid.

flag
world Hongarije
calendar 07/10/2020

Hongarije introduceert een nieuwe bestandsstructuur voor online rapportage van factuurgegevens

De Hongaarse belastingdienst heeft onlangs een nieuwe bestandsstructuur gepubliceerd die de basis zal vormen voor online rapportage van factuurgegevens in 2021. De nieuwe bestandsstructuur is XSD versie 3.0.

Lees meer. 

flag
world Verenigde Staten
calendar 07/10/2020

VS verkent de mogelijkheden voor gestandaardiseerde e-facturering

De American Business Payments Coalition (BPC) leidt een driejarige inspanning om de haalbaarheid te onderzoeken van het ontwikkelen en implementeren van een standaardkader voor alomtegenwoordige elektronische B2B-facturering voor de Amerikaanse markt.

Lees meer. 

flag
world Verenigd Koninkrijk
calendar 07/10/2020

Het VK breidt zijn verlaging van het btw-tarief voor toerisme en horeca uit

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 15% voor de sectoren toerisme en horeca wordt verlengd tot eind maart 2021.

flag
world Koninkrijk van Saudi Arabië
calendar 22/09/2020

Saudi Arabië op weg naar een mandaat voor e-facturering

Op 17 september heeft de algemene autoriteit voor Zakat en belastingen van Saoedi Arabië een ontwerpverordening voor e-facturering gepubliceerd en heeft zij overleg gezocht met experts uit de sector om input te leveren voor hun voorstellen. Tungsten is actief betrokken bij het consultatieproces dat op 14 oktober eindigt.

flag
world Koninkrijk van Saudi Arabië
calendar 20-05-2020

Koninkrijk Saoedi-Arabië (KSA) kondigt een verhoging van het btw-basistarief aan

Het Koninkrijk van Saoedi-Arabië (KSA) kondigt een verhoging van het btw-basistarief aan van 5% tot 15%: de minister van Financiën van KSA, dhr. Al Jadaan, heeft aangekondigd dat het btw-tarief vanaf 1 juli 2020 wordt verhoogd van 5% naar 15%.

flag
world India
calendar 17-03-2020

India vertraagt het factuurmandaat

De Indiase regering kondigde eind 2019 haar factuurregistratie-mandaat aan, met een zeer uitdagende ingangsdatum van 1 april 2020 - ze melden nu dat ze de ingangsdatum van het mandaat zullen uitstellen tot 1 oktober 2020.

flag
world China
calendar 09-03-2020

China komt met plannen om de functionaliteit van de btw-wetgeving te verbeteren

De Chinese staatsbelastingdienst (STA) heeft een openbare update verstrekt over meerdere belastinggerelateerde onderwerpen, waaronder een ontwikkelingsplan voor elektronische facturen met speciale btw.

flag
world Polen
calendar 09-03-2020

Polen gaat voort met de deadline van november voor B2G e-invoicing

Polen zet de volgende stap in de introductie van een nationaal digitaal platform ter ondersteuning van de belangrijkste openbare diensten, met de invoering van verplichte e-invoicing voor B2G-transacties.

flag
world Duitsland
calendar 10-03-2020

De B2G-e-invoicing van Duitsland nadert de tweede fase

Duitsland heeft de planning voor de verplichte B2G-e-facturering aangekondigd. Nu april nadert, wordt de tweede fase actief voor de regionale en gemeentelijke niveaus. Tungsten is er om u te helpen - wij kunnen uw factuurlevering van de XRechnung ondersteunen via onze PEPPOL-verbinding.

flag
world Griekenland
calendar 03-03-2020

Griekenland kondigt plannen voor e-invoicing aan om hun nationale btw-kloof te verbeteren

In een poging om indirecte belastingontduiking te bestrijden, hanteert de Griekse overheid een model voor factuurgoedkeuring dat vergelijkbaar is met de huidige opzet in Mexico.

flag
world India
calendar 21-02-2020

Meer informatie over het Indiase mandaat

Vanaf 1 april 2020 zijn alle bedrijven met een omzet van minimaal Rs.100 Crore verplicht de IRP te gebruiken.

flag
world De Filipijnen
calendar 27-01-2020

Unilever en Tungsten verkrijgen CAS-gebruiksvergunning in de Filippijnen

Na meerdere jaren samengewerkt te hebben, kunnen we officieel aankondigen dat begin januari 2020 eindelijk een gebruiksvergunning tussen Unilever en Tungsten is verleend.

flag
world India
calendar 19-12-2019

Deadline voor Indiase e-invoicing bevestigd: april 2020

Het is nu bevestigd dat India begin 2020 hun factuurregistratieportaal zal hebben gelanceerd, dat vanaf april 2020 verplicht zal zijn voor middelgrote en grote belastingbetalers.

flag
world Italië
calendar 28-06-2018

Italië verlengt deadline voor B2B-e-facturering voor brandstofleveranciers

De Italiaanse regering heeft aangekondigd dat brandstofleveranciers vanaf 1 januari 2019 B2B-e-facturen moeten versturen, net als alle andere bedrijven met een Italiaans btw-nummer.

flag
world Spanje
calendar 13-06-2018

Spanje verlengt mandaat voor B2G-e-facturering

Spanje heeft een verlenging aangekondigd voor het bestaande B2G-mandaat voor onderaannemers die zijn betrokken bij openbare contracten/aanbestedingen, met ingang van 1 juli 2018.

flag
world Griekenland
calendar 11-05-2018

Griekenland stelt B2B-e-invoicing verplicht

De Independent Authority of Public Revenue (Α.Α.Δ.Ε., Griekse belastingdienst) heeft de aangekondigd een verplichte e-invoicing en elektronische boekhouding te introduceren vanaf 1 januari 2020.

flag
world Italië
calendar 20-04-2018

EU geeft toestemming voor afwijking Italiaans B2B-e-invoicingsmandaat

De Europese Commissie heeft Italië vrijstelling gegeven voor artikelen 218 en 232 van Richtlijn 2006/112/EG, aangezien hun B2B-mandaat hiermee in direct conflict was. Het Italiaanse mandaat kan nu worden geïmplementeerd zonder dat er EU-wetten worden overtreden.

flag
world Zuid-Afrika
calendar 01-04-2018

Zuid-Afrika wijzigt btw-tarieven

Het standaard btw-tarief is vanaf 1 april 2018 gestegen van 14% naar 15%.

flag
world Qatar
calendar 31-01-2018

Btw-implementatie in Qatar

In februari 2016 heeft de GCC (Gulf Cooperation Council) aangekondigd dat vanaf januari 2018 btw zal worden uitgerold in de Golfstaten.

flag
world Duitsland
calendar 31-01-2018

Duitsland stelt B2G-e-invoicing verplicht

De EU-richtlijn 55 verplicht alle EU-overheden om vanaf 27 november 2018 facturen elektronisch te ontvangen.

flag
world VAE
calendar 01-01-2018

Verenigde Arabische Emiraten implementeren btw

In februari 2016 heeft de GCC (Gulf Cooperation Council) aangekondigd dat vanaf januari 2018 btw zal worden uitgerold in de Golfstaten.

flag
world Saoedi-Arabië
calendar 01-01-2018

Koninkrijk Saoedi-Arabië implementeert btw

In februari 2016 heeft de GCC (Gulf Cooperation Council) aangekondigd dat vanaf januari 2018 btw zal worden uitgerold in de Golfstaten.

flag
world Zweden
calendar 01-01-2018

Zweden implementeert EU b