Verklaring inzake de moderne slavernijwet

Moderne slavernij en mensenhandel blijven een tragische realiteit binnen de moderne samenleving. Het neemt verschillende vormen aan, waaronder daadwerkelijke slavernij, gedwongen dienstverlening, dwangarbeid en mensenhandel. Bij al deze voorbeelden wordt iemand van zijn of haar vrijheid beroofd voor persoonlijk of commercieel gewin.

Tungsten Corporation Plc keurt moderne slavernij en mensenhandel zonder uitzonderingen af, waar ook ter wereld, en we zetten ons ervoor in onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren om dit te bestrijden.

Structuur van de organisatie

Tungsten Corporation Plc is een wereldwijde leverancier van technologische oplossingen waarmee bedrijven over de hele wereld hun aankoop- en betaaloplossingen kunnen digitaliseren met behulp van het Tungsten Network-portaal. Dit helpt bedrijven om hun crediteuren- en debiteurenprocessen te stroomlijnen, waardoor ze kostenefficiënter en operationeler worden. Bovendien draagt het gebruik van het portaal aanzienlijk bij aan het verminderen van het gebruik van papieren documenten en CO2-uitstoot.

Tungsten Corporation Plc is het moederbedrijf van de Tungsten-groep.

De Groep heeft wereldwijd meer dan 300 werknemers en is actief in de volgende landen: het Verenigd Koninkrijk, de VS, Bulgarije en Maleisië.

Ons bedrijf

Onze actieve bedrijven en de primaire functies daarvan bestaan uit:

Onze toeleveringsketen bestaat voornamelijk uit onderliggende leveranciers van technologische infrastructuur die, vanwege onze eisen op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming, internationaal erkende leveranciers zijn in hun vakgebied.

Ons beleid en due diligence-proces

Tungsten Corporation Plc is vastbesloten ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij is in haar toeleveringsketen of in enig onderdeel van haar bedrijfsactiviteiten.

Tungsten Corporation Plc heeft gerenommeerde afdelingen Inkoop, Juridisch en Naleving die met elkaar communiceren en overleggen om ervoor te zorgen dat leveranciers worden geselecteerd op basis van hun vermogen om te voldoen aan onze eisen met betrekking tot alle relevante aspecten van wetgeving, beveiliging en gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot het naleven van de relevante anti-slavernij- en mensenhandelwetgeving en andere zakelijke en sociale beleidsvereisten.

Verdere stappen

Aanvullende verplichtingen van leveranciers met een "hoog" risico
Bovendien zal Tungsten Corporation Plc volgend boekjaar een periodieke risicobeoordeling van de verschillende soorten leveringen starten om vast te stellen waar het grootste risico bestaat dat er sprake zou kunnen zijn van moderne slavernij of mensenhandel. Zo wordt de toelevering van telecommunicatiesoftware of -hardware als een tak met een laag risico beschouwd; en wordt het aanbieden van diensten met een lage waarde in kwetsbare landen beschouwd als een activiteit met een hoog risico.

Van leveranciers aan wie een hoger risico wordt toegekend, kunnen aanvullende verklaringen worden vereist die aangeven welke gedetailleerde stappen zij hebben ondernomen.

Training
Naast het bestaande klokkenluidersbeleid en het trainingsprogramma voor beveiliging, vertrouwelijkheid van klantgegevens en gegevensbescherming, zal Tungsten Corporation Plc een trainingsprogramma starten voor relevante werknemers om ervoor te zorgen dat de Groep zich in grote mate bewust is van de risico's van moderne slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens en ons bedrijf.

KPI's
In het geval dat Tungsten Corporation Plc leveranciers met een hoog risico identificeert, zal er naar behoren worden gekeken naar welke KPI's relevant kunnen zijn.

Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met sectie 54 (1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring van Tungsten Corporation Plc over slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat eindigt op 30 april 2019.

Voor en namens Tungsten Corporation plc en haar dochterondernemingen.

David Williams

Chief Financial Officer & Interim Chief Executive Officer

22 juli 2019