Normen en certificaten

Our principles
Een veilig netwerk wordt gebouwd op een stevig fundament
Wij zijn ervan overtuigd dat vertrouwen van klanten niet vanzelfsprekend is; vertrouwen verdien je. Het beschermen van de integriteit van alle gegevens die wij verwerken en de beveiliging van ons wereldwijde netwerk staan centraal bij alles wat wij doen. Wij verwerken zeer gevoelige klantinformatie en wij nemen onze verantwoordelijkheid om deze te beschermen zeer serieus. Wij zorgen er daarom voor dat onze beveiligingsprocessen en -controles allesomvattend zijn.
Wij verbinden ’s werelds grootste bedrijven en overheidsinstanties met hun duizenden leveranciers over de hele wereld en vice versa. Het succes van ons netwerk draait dan ook volledig om vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit. In onze cultuur en bedrijfspraktijk zijn dit diepgewortelde begrippen.
ISO27001
Een internationaal erkend best-practice-kader voor een Information Security Management System (ISMS); het bestaat uit een reeks van activiteiten voor het beheer van informatieveiligheidsrisico's.
Het ISMS zorgt ervoor dat wij risico's op het gebied van informatiebeveiliging effectief kunnen aanpakken en dat onze beveiligingsmaatregelen nauwkeurig afgestemd blijven om gelijke tred te houden met de steeds veranderende veiligheidsdreigingen, kwetsbaarheden en zakelijke consequenties waarmee ons bedrijf te maken heeft. We eisen ISO-certificering voor onszelf en voor onze datacenter-partners als bewijs dat zij de strenge controles en processen naleven.
Lees meer
ISAE 3402
International Standard on Assurance Engagements (ISAE) No. 3402. ISAE 3402 werd opgesteld door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), die deel uitmaakt van de Internationale federatie van accountants (IFAC). Bij Tungsten Network hebben we deze norm in 2011 overgenomen.
Er zijn twee soorten Service Auditor-rapporten: een type 1- en type 2-rapport. Een type 1-rapport beschrijft de controles van het bedrijf op een specifiek punt in de tijd. Een type 2-rapport bevat niet alleen de beschrijving van de controles van het bedrijf, maar eveneens gedetailleerde tests van de controles van het bedrijf gedurende een minimale periode van zes maanden. Bij Tungsten Network voeren wij elk jaar een ISAE 3402 type 2-audit uit. Als u een klant of een derde partij bent met een bestaande geheimhoudingsverklaring, kunt u bij uw contactpersoon bij Tungsten Network een kopie van dit rapport opvragen.
Lees meer
Cyber Essentials
Cyber Essentials certificeert dat een organisatie over controles en protocollen voor cyberbeveiliging beschikt die bescherming tegen cyberaanvallen bieden.
Het is een verplichte accreditatie voor overheidscontracten met het VK waarbij persoonsgegevens worden behandeld en bepaalde ICT-diensten en producten worden aangeboden. Dankzij Cyber Essentials kan Tungsten Network aan het PEPPOL-kader voldoen.
Lees meer
TrustWeaver
De TrustWeaver-Verified-dienstverlening beoordeelt de belangrijkste aspecten van de Europese btw-naleving gedekt door onze elektronische factureringsdiensten.
Het toont aan dat wij realtime controleren op of voldoen aan alle lokale wetgevingen op het gebied van indirecte belastingen en handel. Het keurmerk toont eveneens aan dat onze "good practices"-naleving positief is beoordeeld door de deskundigen van TrustWeaver. Alleen dienstverleners die het programma hebben doorlopen, mogen het keurmerk TrustWeaver-Verified op hun websites en documentatie zetten.
Lees meer
G-Cloud
Government Cloud Computing (G-Cloud) is een Brits overheidsprogramma ter bevordering van de invoering van cloud-computing in alle overheidsdiensten. Het initiatief richt zich op de mogelijkheden van cloud-computing voor economische groei, door gebruik te maken van kostenbesparingen en flexibiliteit om een efficiëntere, toegankelijke manier te creëren voor het leveren van de diensten.
Het programma vereist van ons dat we zelf zorgen voor certificering en bewijs daarvan leveren aan de hand van 14 cloud-beveiligingsprincipes van G-Cloud in het kader van het G-Cloud Framework voor proceskwaliteitscontroles bij registratie. Alle leveranciers van wie wordt geconstateerd dat ze op kwaadwillende wijze in strijd met hun beweringen handelen, kunnen na onderzoek door de G-Cloud Autoriteit worden uitgesloten van het G-Cloud Framework.

Wij voldoen aan de 14 cloud-veiligheidsprincipes van G-Cloud en hebben met succes het registratieproces afgerond. De 14 cloud-veiligheidsprincipes zijn hier beschikbaar. Details van onze vermelding op de digitale marktplaats zijn hier beschikbaar.

Lees meer
PEPPOL
Met PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) kunnen overheidsorganisaties en particuliere bedrijven elektronische handelsdocumenten uitwisselen via een interoperabel Europees netwerk.
PEPPOL biedt een gestandaardiseerde netwerkverbinding voor elektronisch bestellen, factureren en verzenden.

PEPPOL geeft ook toegang tot het netwerk via erkende 'Access Points' (toegangspunten). Via Access Points kunnen gebruikers verbinding maken met het PEPPOL-netwerk en elektronische documenten uitwisselen op basis van de PEPPOL-specificaties. Kopers en leveranciers zijn vrij om hun eigen Access Point-provider te kiezen om verbinding te maken met alle PEPPOL-deelnemers die al op het netwerk zitten. ('Eenmaal verbinden, met allemaal verbonden').

Tungsten Network heeft het accreditatieproces doorlopen om er zeker van te zijn dat wij voldoen aan de PEPPOL-specificaties en is gecertificeerd als Certified Peppol Access Point.

Lees meer
Chorus
De Europese Commissie vereist dat alle overheidsadministraties papierloos factureren accepteren in de specifieke indelingen gedefinieerd in de Europese Norm EN 2014/55/EU.
Frankrijk heeft dit geïmplementeerd door de Chorus Pro-gateway te maken en heeft een gefaseerde aanpak voor de uitrol ervan verplicht gesteld.
  • Januari 2017 – Chorus verplicht voor B2G-facturen van bedrijven met meer dan 5000 medewerkers en een winst van meer dan € 2 miljoen
  • Januari 2018 – uitbreiding naar bedrijven met meer dan 250 medewerkers en een winst van meer dan € 1,5 miljoen
  • Januari 2019 – Inclusief kleine en middelgrote ondernemingen
  • Januari 2020 – Micro-ondernemingen

Wij kunnen facturen in de vereiste indeling leveren.

Tungsten Network streeft ernaar om uw factuur-cash-cyclus probleemloos te laten verlopen en zal verbindingen opzetten met alle gateways in de publieke sector van de EU, indien en wanneer deze worden ingesteld.

Neem contact met ons op voor meer informatie of advies.

Lees meer
Maak een gratis afspraak

Wij hebben het grootste zakelijke transactienetwerk ter wereld ontwikkeld dat voldoet aan de regelgeving en ondersteunen internationale bedrijven hiermee op hun reis naar prestaties van wereldklasse.

Begin uw reis vandaag.

Neem contact met ons op